Kurs kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – zasilaniu elektrycznym i spalinowym

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
– posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
– mają ukończone 18 lat,
– nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik zapozna się z:
– podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych
typów i napędów dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;
– obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po
terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa pożarowego, zasad(…)

Kurs kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – zasilaniu elektrycznym i spalinowym