Kurs kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – zasilaniu elektrycznym i spalinowym (gazowy

Cele szkolenia:

przygotowanie do zawodu kierowcy wózków jezdniowych
o napędzie silnikowym oraz wymiany butli gazowej w wózkach o zasilaniu gazowym.

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowany jest zwłaszcza dla osób, które:
– posiadają wykształcenie co najmniej podstawowe,
– mają ukończone 18 lat,
– nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Korzyści dla uczestnika:

Uczestnik zapozna się z:
– podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych
typów i napędów dającą gwara(…)

Zobacz czy kurs Kurs kierowcy wózków jezdniowych o napędzie silnikowym – zasilaniu elektrycznym i spalinowym (gazowy jest wciąż aktualny…