Kurs Kadry i Płace

I. Nawiązanie stosunku pracy (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, informacje do umowy, oświadczenia)

II. Nieobecności (urlopy, podróże służbowe, inne nieobecności)

III. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

IV. Czas pracy

V. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (ewidencja czasu pracy, akta osobowe)

VI. Zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy (grupy chronione, zmiana warunków zatrudnienia, rozwiązanie umowy, zwolnienia grupowe)

VII. Zakończenie zatrudnienia (świadectwo pracy, (…)

Zobacz czy kurs Kurs Kadry i Płace jest wciąż aktualny…