Kurs kadry i płace z Płatnikiem

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…

Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:

prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, informacje do umowy, akta osobowe)
zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach i rozkładach
naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdol(…)

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…

Kurs kadry i płace z Płatnikiem

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…

Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:

  1. prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, informacje do umowy, akta osobowe)
  2. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
  3. prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
  4. prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach i rozkładach
  5. naliczania wynagrodzenia za pracę, za czasu urlopu, za czas niezdol(…)

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…

Kurs kadry i płace z Płatnikiem

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…

Kurs odbywa się w terminie 10.09.2012 – 24.10.2012 r.


Celem Kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu:

  1. prawidłowego przygotowywania dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, informacje do umowy, akta osobowe)
  2. zmiany warunków zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę
  3. prawidłowego ustalania uprawnień pracowniczych (uprawnienia rodzicielskie, urlopy wypoczynkowe)
  4. prawidłowego prowadzenia ewidencji i rozliczania czasu pracy w różnych systemach i rozkładach
  5. naliczania w(…)

Zobacz czy kurs Kurs kadry i płace z Płatnikiem jest wciąż aktualny…