Kurs – Kadry i Płace + program Symfonia

Zobacz czy kurs Kurs – Kadry i Płace + program Symfonia jest wciąż aktualny…

Metodyka szkolenia
Wykłady, ćwiczenia, prezentacje, praca w grupach. Kurs jest prowadzony metodą warsztatową; większość zajęć zajmują praktyczne ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę wysoko wykwalifikowanych wykładowców-praktyków i teoretyków finansów i prawa. Część zajęć jest prowadzona w pracowni komputerowej, aby kursanci nauczyli się praktycznej obsługi programu -Płatnik- oraz modułu -Kadry-Płace- programu -Symfonia-.
Czas trwania szkolenia:
100 godzin, w tym 70 godzin (…)

Zobacz czy kurs Kurs – Kadry i Płace + program Symfonia jest wciąż aktualny…