Kurs języka migowego

Szkolenie prowadzone jest w grupach 10-15 osobowym. Tryb realizacji zajęć: wieczorowy-4 godz. dziennie, dwa razy w tygodniu; weekendowy-8 godz., sobota niedziela. Ogólem 80 godzin zajęć dydaktycznych.Odpłatność 1650,00 zł/osoba.

Termin kursu 02.04.2012 r. Terminy kursów do uzgodnienia.

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego jest wciąż aktualny…