Kurs języka migowego w Zamościu na poziomie średnio – zaawansowanym

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w Zamościu na poziomie średnio – zaawansowanym jest wciąż aktualny…

Cel szkolenia:

  • Kontynuacja nauki języka migowego na poziomie średnio – zaawansoanym, 500 znaków
  • Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym
  • Opanowanie znaków Systemu Językowo Migowego oraz Polskiego Języka Migowego

Kurs kończy się egzaminem, po pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez Polski Związek Głuchych.

Kursy języka migowego przeznaczone są dla osób chcących podnieść swoje umiejętności oraz poznać środowisko i specyfikę osób niesły(…)

Zobacz czy kurs Kurs języka migowego w Zamościu na poziomie średnio – zaawansowanym jest wciąż aktualny…