Kurs język angielski podstawowy intensywny

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności językowych, wzbogacenie zasobu słownictwa, nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym.
Program szkolenia

# Gramatyka : Czasownik to be; zdania twierdzące, przeczenia i pytania
# Słownictwo : Miasto, budynki i miejsca w mieście, przymiotniki,
# Pisanie : opis miasta, spójnik : and, używanie słonika
# Gramatyka : Present Simple : zdania twierdzące, przeczenia, pytania
# Słownictwo : Praca i(…)

Zobacz czy kurs Kurs język angielski podstawowy intensywny jest wciąż aktualny…