KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Ośrodek Kształcenia Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego serdecznie zaprasza na szkolenia i kursy doskonalące umiejętności pracownicze i interpersonalne. 

 

Uczestnicy szkolenia:

 

Nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie lub inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, spełniająca warunki określone w § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w spra(…)

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY