Kurs dla operatorów WALCÓW DROGOWYCH

Kurs dla operatorów WALCÓW DROGOWYCH.

Miejsce zajęć: Gdańsk (ul. Waryńskiego 4 – Gdańsk Wrzeszcz)

Kurs obejmuje:

  • 176 godzin
    (w tym 116 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych)
  • egzamin przed komisją IMBiGS w Warszawie (egzamin w siedzibie firmy w Gdańsku)

    Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia do wykonywania prac w danej specjalizacji w Polsce i krajach UE.

Więcej informacji:

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji S(…)

Zobacz czy kurs Kurs dla operatorów WALCÓW DROGOWYCH jest wciąż aktualny…