KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Zobacz czy kurs KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH jest wciąż aktualny…

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa, finansów, rachunkowości, marketingu oraz zarządzania w stopniu umożliwiającym kierowanie działalnością spółki oraz na pomyślne zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestnik szkolenia powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie.


Program szkolenia: 

  • Rola państwa w gospodarce
  • Zasady działalności przedsiębiorców
  • Pomoc publiczna dla (…)

Zobacz czy kurs KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH jest wciąż aktualny…