KURS ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kurs Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest autorską inicjatywą edukacyjną Stowarzyszenia Znaczny Stopień Integracji. Nasze Stowarzyszenie od 2005 realizuje szereg inicjatyw szkoleniowych skierowanych do profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Jako jedni z pierwszych uznaliśmy, że istnieje potrzeba realizacji kursów przygotowujących kadrę do roli asystenta osoby niepełnosprawnej. Kurs Asystent Osoby Niepełnosprawnej realizowaliśmy już wielokrotnie zarówno w edycjach otwartyc(…)

Zobacz czy kurs KURS ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ jest wciąż aktualny…