KUCHARZ/KUCHARKA – KURS W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Zakładane rezultaty miękkie:

  1. Nabycie umiejętności prezentacji potraw w serwisie kulinarnym
  2. Umiejętność analizowania wykonywanych czynności związanych z zawodem
  3. Wyrobienie umiejętności przewidywania i wyprzedzania faktów
  4. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów powstałych w miejscu pracy
  5. Umiejętność wykorzystania nowoczesnego sprzętu kuchennego i technologii


Zakładane rezultaty twarde:

  1. Doskonalenie wiedzy kulinarnej
  2. Rozszerzenie wiedzy na temat zasad ży(…)

Zobacz czy kurs KUCHARZ/KUCHARKA – KURS W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI jest wciąż aktualny…