KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE

Zobacz czy kurs KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE jest wciąż aktualny…


CZAS TRWANIA: 32h

  

CEL KURSU 

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – począwszy od podstaw jej zakładania. Kurs będzie prowadzony w formie zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników zdobędzie i uszczegółowi wiedzę niezbędną w zakresie zakładania działalności gospodarczej, oraz wypełniania i prowadzenia kompletnej dokumentacji związanej z prowadzeniem małej firmy. Uczestnicy będą mi(…)

Zobacz czy kurs KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE jest wciąż aktualny…