Księgowość od podstaw

Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu księgowego z umiejętnością obsługi komputerowych programów finansowo – księgowo – podatkowych oraz nabycie umiejętności posługiwania się komputerem oraz obsługi komputerowej księgi podatkowej, program kadrowo-płacowego i programu PŁATNIK.

Program:
1. Zasoby majątkowe i źródła finansowania.
2. Bilans jako element sprawozdania finansowego.
3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
4. Zestawienie obrotów i sald.
5. Konta wynikowe(…)

Zobacz czy kurs Księgowość od podstaw jest wciąż aktualny…