Kreatywna plastykostymulacja

W obiegu właśnie ukazała się książka z dziedziny psychologii pod tytułem „Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu”.

Generalnie rzecz ujmując jest to praca o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym w sobie wiedzę z dziedzin takich jak psychologia i neuropsychologia oraz plastyka. Autorką książki jest pani Joanna Wajdenfeld, psycholog i artysta plastyk w jednym. Pani Joanna od wielu lat prowadzi także terapię zajęciową z wykorzystaniem sztuk plastycznych. Swoją wiedzę wynikającą z podwójnego wykształcenia i doświadczenie z wielu lat postanowiła przelać na karty książki. W książce mamy rozwinięty temat kreatywności i twórczości jaka zdolny jest przejawiać ludzki umysł. Ten rozdział o kreatywności i twórczości oparty jest na wielu znaczących pracach światowych autorów z dziedziny psychologii. Autorka wyjaśnia także pojęcie sztuki zarówno w ujęciu historycznym jak i współczesnym. Następne rozdziały są poświęcone terapii i stymulacji ludzkiego umysłu z użyciem sztuki właśnie oraz w szczególności z użyciem sztuk plastycznych. W książce znajdziemy opis różnych używanych technik plastycznych jakie można wykorzystać w stymulacji i terapii. W książce odnajdziemy także obszerny rozdział o neuropsychologicznych podstawach funkcjonowania ludzkiego mózgu w kontekście aktywności twórczej i twórczego myślenia. Podsumowując książka jest bogatym źródłem wiedzy z dziedzin poruszanych tematów i na pewno bardzo może być przydatna dla studentów i aktywnych już terapeutów, na co dzień posługujących się sztukami plastycznymi.

Książka do kupienia w księgarni
http://www.ebooki123.pl/kreatywna-plastykostymulacja-w-swietle-tworczego-funkcjonowania-umyslu_p130

bądź
http://virtualo.pl/kreatywna_plastykostymulacja_swietle_tworczego/psychoskok/p291i126416/?q=psychoskok