Koordynator zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki oświatowej

Cele kursu

  1. Zapoznanie ze zmianami dotyczącymi opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.
  2. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania  szkolnych/ przedszkolnych zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  3. Zapewnienie uczestnikom wsparcia  w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy Zespołu.

Metody pracy podczas kursu

  • prezentacje multimedialne, mini-wykłady,
  • dyskusja i praca w mał(…)

Zobacz czy kurs Koordynator zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki oświatowej jest wciąż aktualny…