Kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu unijnego- cel, zakres merytoryczny, instytucj

Kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu unijnego- cel, zakres merytoryczny, instytucje prowadzące, najczęściej wykrywane błędy i nieprawidłowości.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

02.04.2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
  • pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces kontroli poszczególnych projektów;
  • projektodawcy;
  • oraz beneficjenci pomocy.
Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami kontroli prowadzonych p(…)

Zobacz czy kurs Kontrole prowadzone po zakończeniu realizacji projektu unijnego- cel, zakres merytoryczny, instytucj jest wciąż aktualny…