Konferencja "Chwyć za ster-controlling totalny w Twojej firmie"

Zobacz czy kurs Konferencja "Chwyć za ster-controlling totalny w Twojej firmie" jest wciąż aktualny…

Controlling mocno rozpowszechnił się w polskich przedsiębiorstwach w ostatnich latach. W większości firm kojarzony jest jednak wyłącznie z finansami i wręcz utożsamiany z rachunkowością zarządczą.
A czy w Twojej firmie kompleksowe zarządzanie jest codziennością? Jakie działania podejmujesz aby menadżerom pracowało się lepiej, a pracownicy utożsamiali się z firmą?

Celem prelekcji jest pokazanie zagrożeń wypływających z  wąskiego podejścia do zarzadzania oraz nakreślenie właściwych obszarów dz(…)

Zobacz czy kurs Konferencja "Chwyć za ster-controlling totalny w Twojej firmie" jest wciąż aktualny…