Komunikacja, argumentacja i perswazja, czyli finansista rozmawia z niefinansistą

Zobacz czy kurs Komunikacja, argumentacja i perswazja, czyli finansista rozmawia z niefinansistą jest wciąż aktualny…

Naukę buduje się z faktów tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.”

Henri Poincaré

 

Nieporozumienia w relacjach interpersonalnych najczęściej są wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji jednej ze stron, zawoalowane oczekiwania z drugiej oto trudności, których doświadcza niemal każdy z nas
w codziennych rozmowach.

O efektywnej komunikacji możemy mówić, kiedy treść wypowiedzi jest zrozumi(…)

Zobacz czy kurs Komunikacja, argumentacja i perswazja, czyli finansista rozmawia z niefinansistą jest wciąż aktualny…