Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktycz

Zobacz czy kurs Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktycz jest wciąż aktualny…

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 


Grupa docelowa:

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o członkach Komisji Przetargowych, którzy tworzą zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, powoływany do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert:
  • pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu tery(…)

Zobacz czy kurs Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktycz jest wciąż aktualny…

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktycz

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktyczne.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

17-18 maja 2012r. Warszawa


 

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o członkach Komisji Przetargowych, którzy tworzą zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, powoływany do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert:
  • pracownicy wydziałów zam(…)

Zobacz czy kurs Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych – 2-dniowe warsztaty praktycz jest wciąż aktualny…