Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpieczna ob

Kurs przygotowuje słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi w transporcie wewnątrzzakładowym oraz do egzaminu przed komisją UDT z zakresu obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia na kategorię II WJO (wózki sterowane z kabiny) oraz III WJO (wózki sterowane z poziomu roboczego). Ponadto szkolenie odbywa się na wózkach: podnośnikowy prowadzony akumulatorowy, naładowny platformowy akumulatorowy, podnośnikowy  kierowany z napędem spalinowym (benzyna, gaz, olej napędowy) (…)

Zobacz czy kurs Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpieczna ob jest wciąż aktualny…