Kierowca wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakłądowym wraz z wymianą butli gazowych

Cel szkolenia: przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym; zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację, a także zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie odbywa się w formie wykładu, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych, każdy ze słuchaczy otrzymuje komplet niezbędnych materiałów dydaktycznych. Ukończen(…)

Zobacz czy kurs Kierowca wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakłądowym wraz z wymianą butli gazowych jest wciąż aktualny…