Kadry i płace

Zobacz czy kurs Kadry i płace jest wciąż aktualny…

Cele szkolenia:

Przygotowanie do pracy na stanowiskach związanych z działami kadr i płac oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się programem Płatnik. Kurs jest zalecany również dla pracowników działów finansowo– księgowych w celu pogłębienia wiedzy z zakresu rozliczania pracowników.

Adresaci szkolenia:

Kurs dedykowany jest dla osób rozpoczynających prace w działach płacowych, jak również dla osób już pracujących w obszarze naliczania wynagrodzeń, chcących usystematyzować (…)

Zobacz czy kurs Kadry i płace jest wciąż aktualny…

Kadry i płace

Cel szkolenia – przygotowania do samodzielnej
pracy administracyjno-biurowej z umiejętnością
prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Program:
1. Kadry – prawo pracy:
    – umowy o pracę,
    – ochrona wynagrodzenia za pracę,
    – zasady nawiązywania i rozwiązywania
      z pracownikiem stosunków pracy,
    – świadczenie pracy w ramach stosunku
      pracy oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, 
    – czas pracy, normy i wymiar czasu pracy, 
      systemy i rozkłady czasu pracy, urlopy pracownicz(…)

Zobacz czy kurs Kadry i płace jest wciąż aktualny…