Kadry i Płace dla początkujących-KURS (początek kursu- 17 stycznia 2012 r.)

Celem kursu jest zapoznanie z prawnymi zagadnieniami związanymi z dokumentacją kadrową oraz z zasadami prawidłowego wypisywania dokumentacji kadrowej.Program szkolenia:

1. Przepisy prawa pracy- podstawowe zagadnienia:

 

- źródła prawa pracy

 

- podstawowe zasady prawa pracy

 

- stosunek pracy i umowy cywilnoprawne

 

- nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy

 

- wynagrodzenie za pracę i jego ochrona

 

- obowiązki pracodawcy i pracownika

 

- czas pracy

 

- urlopy pracownicze

 

- uprawnieni(…)

Zobacz czy kurs Kadry i Płace dla początkujących-KURS (początek kursu- 17 stycznia 2012 r.) jest wciąż aktualny…