Język niemiecki dla pielegniarek. Poziom A1

Zobacz czy kurs Język niemiecki dla pielegniarek. Poziom A1 jest wciąż aktualny…

Język niemiecki dla pielęgniarek. Poziom A1.

 

 

 

Do kogo skierowany jest ten kurs?

 

Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy pragnących podjąć pracę
w Niemczech. Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami języka niemieckiego, umożliwiającymi swobodne komunikowanie się w sytuacjach dnia codziennego. W trakcie jego trwania uczestnicy poznają także realia życia
w Niemczech. Kurs prowadzony jest on-line i składa się z 13 modułów obejmujących łącznie 125 jednos(…)

Zobacz czy kurs Język niemiecki dla pielegniarek. Poziom A1 jest wciąż aktualny…