Język migowy

Zobacz czy kurs Język migowy jest wciąż aktualny…

W związku z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r. Fundacja Likejon pod patronatem merytorycznym Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” oraz Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON” organizuje:

KURSY JĘZYKA MIGOWEGO

 

            Program kursu został opracowany przez Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST. Celem kursu jest opanowanie podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym:

  • rozumienie pro(…)

Zobacz czy kurs Język migowy jest wciąż aktualny…

JĘZYK MIGOWY

Zobacz czy kurs JĘZYK MIGOWY jest wciąż aktualny…

Adresaci:

– zainteresowani nauczyciele

– dla wszystkich (rodzice, dorośli posiadający wyższe wykształcenie)

Program kursu obejmuje opanowanie znaków daktylograficznych polskiego języka migowego (alfabet palcowy), opanowanie liczebników polskiego języka migowego, podstawowych znaków ideograficznych polskiego języka migowego (znaki pojęciowe), umiejętności odczytywania znaków daktylograficznych, liczbowych i ideograficznych, kształtowanie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi w s(…)

Zobacz czy kurs JĘZYK MIGOWY jest wciąż aktualny…