Język migowy dla pracowników administracji publicznej

Kurs przeznaczony jest dla osób, które w przyszłości będą mogły pełnić obowiązki tłumacza dla osób głuchych.

Kurs rozpoczyna się od poziomu początkującego. Program kursu pozwala osobie nie posiadającej znajomości tego języka w przystępny sposób opanować wiedzę z zakresu niepełnosprawności narządu słuchu, poznać sposoby komunikowania się z osobami niesłyszącymi orazopanować umiejętność porozumiewania się w języku migowym.

Słuchacze uczą się alfabetu palcowego i liczebników. W standardzie ku(…)

Zobacz czy kurs Język migowy dla pracowników administracji publicznej jest wciąż aktualny…