język angielski dla dzieci od 3 do 4 roku życia

Uczestnicy: od 3 do 4 roku życia

Typ zajęć: zajęcia w grupie

Max ilość osób w grupie: 10 dzieci

Cele zajęć:

  • nauka języka obcego poprzez zabawę,
  • rozwój zdolności językowych,
  • poznawanie piosenek i wierszy w języku angielskim,
  • rozwijanie u dziecka wielorakich inteligencji,
  • harmonijny rozwój wszystkich zmysłów,
  • rozwój społeczny,
  • nauka umiejętnego współdziałania w grupie,
  • nauka stosowania się do zasad,
  • inspirowanie do kreatywnej zabawy.

Opis: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które z chęcią (…)

Zobacz czy kurs język angielski dla dzieci od 3 do 4 roku życia jest wciąż aktualny…