Jak stać się dobrym analitykiem IT?

W wielu przypadkach aby zostać analitykiem IT potrzebne będzie wyższe wykształcenie. Z reguły są to studia informatyczne, lecz dobremu analitykowi przydatne będą również dodatkowe umiejętności oraz wykształcenie z danego zakresu nauki i techniki.

Zależnie od rodzaju pracy mogą to być:

 • mechanika,
 • inżynieria,
 • ekonomia,
 • finanse,
 • matematyka,
 • fizyka.

Jeżeli chcemy podjąć pracę w zawodzie analityka i jesteśmy na etapie wyboru szkoły wyższej, to zalecanym kierunkiem studiów będzie informatyka ze specjalnością systemy i sieci komputerowe, albo algorytmika i inżynieria oprogramowania, zależnie od naszych upodobań. Podczas dalszej nauki przydatne będą także kursy oraz szkolenia z różnych dziedzin związanych z zakresami firm to znaczy z księgowością, zarządzaniem czy też bankowością. Często jednak wiedza ta uzyskiwana jest w trakcie wykonywania konkretnej pracy wraz z doświadczeniem.

Do pracy jako analityk systemów komputerowych całkiem często przyjmowani są studenci albo osoby świeżo po studiach, sporo zależne jest jednak od profilu oraz możliwości finansowych danego przedsiębiorstwa. Osoba taka zobowiązana jest do nieustannego podnoszenia kwalifikacji.

Jak zostać dobrym analitykiem IT? Od osób ubiegających się o pracę na stanowisku analityka IT wymaga się:

 • szeroko pojętych zdolności analitycznych,
 • dokładności, drobiazgowości, precyzji,
 • dbania o szczegóły,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej,

Dobry analityk powinien wykazać się także:

 • bardzo dobrą znajomością działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 • umiejętnością czytania i tworzenia dokumentacji – także w językach obcych,
 • znajomością podstawowych typów systemów operacyjnych,
 • wiedzą na temat poszczególnych etapów projektowania systemów informacyjnych,
 • minimalną znajomością technik i języków programowania,
 • umiejętnością stosowania metod badań operacyjnych w zakresie modelowania procesów,
 • szeroką wiedza na temat działania sieci komputerowych.

Analityk powinien także potrafić współpracować z zespołem oraz klientami. W szczególności ze specjalistami z dziedzin takich jak rachunkowości, organizacji, produkcji czy techniki.

Nie istnieje określony zbiór lektur, które mogą pomóc zostać dobrym analitykiem. Przydatne jednak będą wszelkie książki z dziedziny systemów operacyjnych jak również sprzętu komputerowego i jego konfiguracji oraz na temat algorytmów i ich optymalizacji pod kątem maksymalnej zdolności obliczeniowej. Zawód ten najczęściej łączy się z sieciami, dlatego istotne będą także te pozycje, które tyczą się projektowania sieci komputerowych.

grafika: fotolia.pl