IRCA- szkolenie Auditor Wiodący wg ISO 9001

Zobacz czy kurs IRCA- szkolenie Auditor Wiodący wg ISO 9001 jest wciąż aktualny…

Adresaci szkolenia:
=================

• Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością, aby zwiększyć umiejętności zarządzania zespołem auditorów, zaktualizować wiedzę o systemach i o podejściu jednostek certyfikujących do procesu auditowania
• Auditorzy wewnętrzni, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności auditorskie i uzyskać informacje o nowych metodach zarządzania i auditowania
• Auditorzy, którzy prowadzą audity drugiej strony w swoim łańcuchu dostawców, chcący udoskonalić swoje umiejętnoś(…)

Zobacz czy kurs IRCA- szkolenie Auditor Wiodący wg ISO 9001 jest wciąż aktualny…