International Certificate in Financial English

Głównym celem kursu ICFE jest przygotowanie do egzaminu International Certificate in Financial English, Uniwersytetu Cambridge. Podczas zajęć, uczestnicy pracują nad umiejętnościami językowymi używając ich do dyskusji na temat finansów, bankowości, rachunkowości i ekonomii.

Ponieważ egzamin Cambridge oparty jest na tekstach źródłowych, a zadania z egzaminu odzwierciedlają codzienną pracę w działach księgowości i finansów, absolwenci kursu czują się swobodnie np. podczas spotkań, dyskusji na(…)

Zobacz czy kurs International Certificate in Financial English jest wciąż aktualny…