Interaktywny warsztat "Zarządzanie sobą w czasie"

Zobacz czy kurs Interaktywny warsztat "Zarządzanie sobą w czasie" jest wciąż aktualny…

 

Celem szkolenia warsztatowego jest uzyskanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności na temat tego:

v  Jak harmonijne zarządzać obowiązkami w pracy i życiu osobistym

v  Jak zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.

v  Jak formułować i operacjonalizować cele zawodowe i osobiste w sposób jasny i motywujący

v  Jak planować i ustalać priorytety

 

Wykorzystane podczas szkolenia warsztatowe metody (ćwiczenia, studia przypadków, praca indywi(…)

Zobacz czy kurs Interaktywny warsztat "Zarządzanie sobą w czasie" jest wciąż aktualny…