Interaktywny Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Edycja VII

Celem Kursu jest praktyczne przygotowanie jego Uczestników do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR).

Kurs kierujemy do wszystkich, którzy chcą zdobyć rzetelną wiedzę na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, popartą praktycznymi umiejętnościami. Tworząc Kurs położyliśmy szczególny nacisk na umiejętność właściwego zaklasyfikowania dokumentu księgowego i zaewidencjonowania go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Za równie ważn(…)

Zobacz czy kurs Interaktywny Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Edycja VII jest wciąż aktualny…

Jedna myśl nt. „Interaktywny Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów – Edycja VII”

  1. Pobrał już ktoś program do księgowości Intuica? Do 15 listopada księga przychodów i
    rozchodów jest za darmo

Możliwość komentowania jest wyłączona.