Instrukcja kancelaryjna 2012- Nowelizacja przepisów / certyfikowane warsztaty praktyczne

Instrukcja kancelaryjna 2012- Nowelizacja przepisów / certyfikowane warsztaty praktyczne


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

27.04.2012r. Kraków

 

Grupa docelowa:
  • Niniejsze szkolenie jest w szczególności dedykowane organom administracji publicznej rządowej, samorządowej i specjalnej a także przedsiębiorstwom w których konieczne jest zapewnienie jednolitego, opartego na z góry przyjętych zasadach, przepływu informacji.
  • Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę w zakresi(…)

Zobacz czy kurs Instrukcja kancelaryjna 2012- Nowelizacja przepisów / certyfikowane warsztaty praktyczne jest wciąż aktualny…