http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr

Zobacz czy kurs http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr jest wciąż aktualny…

Cele szkolenia:

Umożliwienie słuchaczom swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień personalnych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowej obsługi związanej z zatrudnianiem pracowników jak również z zatrudnianiem osób na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy.

Adresaci szkolenia:

Kurs rekomendowane jest zwłaszcza dla osób rozpoczynających pracę w obszarze zagadnień personalnych oraz dla doświadczonych pracowników działów kadr, którzy zainteresowani są cią(…)

Zobacz czy kurs http://www.seka.pl/pl/58/terminarz_szkolen/450/kurs_specjalistow_personalnych_i_dzialow_kadr jest wciąż aktualny…