Funkcjonowanie e-urzędu w świetle rozporządzeń wykonawczych do ustawy o informatyzacji podmiotów rea

Funkcjonowanie e-urzędu w świetle rozporządzeń wykonawczych do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.


Termin Szkolenia


21/11/2011r. Warszawa


Grupa docelowa:
Szkolenie zostało zaprojektowane dla:

  • pracowników organów gminy i związków międzygminnych

  • pracowników organów powiatu

  • pracowników organów samorządu województwa

  • pracowników organów zespolonej administracji rządowej w województwie

  • pracowników urzędów obsługujących te organy oraz tych wszystkich, k(…)

Zobacz czy kurs Funkcjonowanie e-urzędu w świetle rozporządzeń wykonawczych do ustawy o informatyzacji podmiotów rea jest wciąż aktualny…