EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne.

 

EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne. 

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA       

 

Termin Szkolenia

29/09/2011r.   Warszawa 

14/11/2011r.   Poznań

25/11/2011r.   Kraków

 

 

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności prowadzenia ewaluacji i monitoringu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Szkolenie adresowane jest do:
-Kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rzą(…)

Zobacz czy kurs EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…

EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne.

EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne.

http://szkolenia-semper.pl/szkolenia-unijne

 

 

Termin szkolenia
12.05.2011r
31.05.2011r.
17.06.2011r.
29.06.2011r.

Miejsce szkolenia:  Warszawa

 

 

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności prowadzenia ewaluacji i monitoringu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Szkolenie adresowane jest do:
-Kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji (…)

EWALUACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH – warsztaty praktyczne.