Efektywny coaching w pracy menedżera – warsztaty praktyczne.

Efektywny coaching w pracy menedżera – warsztaty praktyczne.


Termin Szkolenia

01-02 grudnia 2011r.  Warszawa


CELE SZKOLENIA:
•Poszerzenie wiedzy uczestników na temat skuteczności coachingu w procesach zarządzania zespołem pracowników w różnych branżach.

•Wyróżnienie poszczególnych metod zarządzania oraz omówienie warunków niezbędnych dozaistnienia skutecznej  współpracy między managerem a pracownikami.

•Omówienie kolejnych etapów I ich znaczenia dla procesu skutecznego coachingu.

•Wypracow(…)

Zobacz czy kurs Efektywny coaching w pracy menedżera – warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…