Efektywne Zarządzanie Zespołem – warsztaty kompetencyjne dla menedżerów.

Efektywne Zarządzanie Zespołem – warsztaty kompetencyjne dla menedżerów.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

22.03.2012 – 23.03.2012 Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

•Poszerzenie wiedzy uczestników na temat istoty zarządzania zespo(…)

Zobacz czy kurs Efektywne Zarządzanie Zespołem – warsztaty kompetencyjne dla menedżerów. jest wciąż aktualny…