Efektywna praca z informacją

Zobacz czy kurs Efektywna praca z informacją jest wciąż aktualny…

Wiek informacji, jak nazywany jest wiek XXI przynosi ze sobą wiele zmian. Pozyskiwanie informacji i przetwarzanie ich jest codziennością. To od umiejętności nabywania nowej wiedzy i aktualizowania już posiadanej niejednokrotnie zależy pozycja pracownika na rynku pracy, a w przypadku organizacji – sukces całego przedsiębiorstwa. Przetwarzamy 4 razy więcej informacji niż nasi rodzice, 16 razy więcej niż nasi dziadkowie. Jednak czas płynie nadal w tym samym tempie. Nieumiejętne zarządzanie so(…)

Zobacz czy kurs Efektywna praca z informacją jest wciąż aktualny…