DYREKTOR FINANSOWY – kurs zawodowy

CZAS TRWANIA: 160h

 

CEL KURSU 

Celem kursu jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Zakres programowy obejmuje zagadnienia prawne i rachunkowe,a także analizę finansową oraz sposoby zarządzania wartością przedsiębiorstwa czy pozyskiwania kapitału.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników zdobędzie umiejętności sprawnego zarządzania finansowego przedsiębiorstwem. Uczestnicy będą mieć możliwość konsultacji indywidualnych.

 

ADRESACI KUR(…)

Zobacz czy kurs DYREKTOR FINANSOWY – kurs zawodowy jest wciąż aktualny…