Dyplomowany specjalista ds. logistyki – z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowy

Cel szkolenia

  • Dostarczenie nowych informacji, aktualizacja i uporządkowanie dotychczas nabytej wiedzy dotyczącej szeroko pojętych spraw związanych z logistyką i spedycją: krajową i międzynarodową.

Korzyści dla uczestników

  • Uzyskanie wiedzy na temat odpowiedzialności nadawcy, odbiorcy i przewoźnika w umowie przewozu.
  • Nauka praktycznego składania reklamacji i tworzenia na nie odpowiedzi.
  • Umiejętność rozróżniania umowy przewozu od umowy spedycji, a co za tym idzie wiedza nt. odpowiedzialnoś(…)

Zobacz czy kurs Dyplomowany specjalista ds. logistyki – z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowy jest wciąż aktualny…