Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac – warsztaty dla zaawansowanych – z egzaminem potwierdzającym

Korzyści dla uczestników

  • zdobycie wiedzy na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników oraz rozwiązań w zakresie naliczania płac oraz stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem zagadnień mniej standardowych, budzących w praktyce wątpliwości i problemy,
  • uzyskanie informacji dot. najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,(…)

Zobacz czy kurs Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac – warsztaty dla zaawansowanych – z egzaminem potwierdzającym jest wciąż aktualny…