DORADCA PODATKOWY – przygotowanie do egzaminu państwowego – kurs weekendowy

Zobacz czy kurs DORADCA PODATKOWY – przygotowanie do egzaminu państwowego – kurs weekendowy jest wciąż aktualny…

Każdy z uczestników zdobędzie wiedzę niezbędną do przystąpienia do egzaminu państwowego. W związku ze zmianą pytań egzaminacyjnych kurs będzie prowadzony w oparciu o  nowy zestaw pytań. Szczegółowo zostaną omówione zagadnienia poruszane zarówno w pytaniach testowych jak i otwartych. Równie dokładnie zostaną omówione zadania pisemne – kazusy.

Zobacz czy kurs DORADCA PODATKOWY – przygotowanie do egzaminu państwowego – kurs weekendowy jest wciąż aktualny…