Coaching zespołowy

Zobacz czy kurs Coaching zespołowy jest wciąż aktualny…

CELE KURSU

  • Zapoznanie z procesami jakie zachodzą w grupach i zespołach tak aby uczestnicy potrafili diagnozować na jakim etapie rozwoju jest zespół oraz czego potrzebuje aby konstruktywnie przejść do kolejnego etapu
  • Zapoznanie z różnymi modelami pracy efektywnych zespołów oraz odpowiednich dostępnych narzędzi diagnostycznych w celu obiektywnego określenia stanu początkowego do pracy z zespołem i potencjalnych obszarów rozwoju
  • Zapoznanie z narzędziami, które skutecznie usprawniają współ(…)

Zobacz czy kurs Coaching zespołowy jest wciąż aktualny…