Coaching w Warszawie

„Największym odkryciem jest to, że człowiek potrafi zmienić swoje życie, zmieniając swój stosunek do życia.”
W.James

Proponuje indywidualne spotkania coachingowe, których celem jest  jest odkrycie w Tobie  zasobów potrzebnych do osiągnięcia pragnień, celów zawodowych lub życiowych.

Sesja może dotyczyć różnych obszarów Twojego życia np.

  • ZAWODOWEGO:  satysfakcja z pracy, przepracowanie, wypalenie zawodowe, umiejętność godzenia życia zawodowego z osobistym, motywowanie siebie, pod(…)

Zobacz czy kurs Coaching w Warszawie jest wciąż aktualny…