Cieśla – dekarz

Priorytetowym celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z kryciem dachów różnymi materiałami; zapoznanie z przepisami bhp, dokumentacją budowlaną, rodzajami materiałów i półfabrykatów drzewnych. Tematyka spotkań obejmuje również: technologie płytek kolczastych, przewożenie, rozładunek i składowanie wiązarów na placu budowy oraz nowe zasady i możliwości współpracy z zakładami prefabrykacji. Nauka odbywa się w trybie kursów przyuczających, które trwają 3-4 miesiące. Kan(…)

Zobacz czy kurs Cieśla – dekarz jest wciąż aktualny…