Certyfikowany, uzupełniający kurs dla opiekunów zgodny z przepisami „Ustawy żłobkowej”

Cel szkolenia

  • nabycie umiejętności pracy z dzieckiem w wieku od 6 miesięcy do 3 lat,
  • nauka doboru adekwatnych działań stymulujących rozwój dziecka,
  • rozpoznawanie stanów emocjonalnych dziecka,
  • planowanie, prowadzenie pracy z dzieckiem.

Korzyści dla uczestników

Po zakończonym kursie uczestnik będzie przygotowany do:

  • wykonywania podstawowych czynności z zakresu higieny i pielęgnacji małego dziecka,
  • kształtowania u dzieci pozytywnych cech osobowościowych, uczestniczenia w wychowaniu moralnym(…)

Zobacz czy kurs Certyfikowany, uzupełniający kurs dla opiekunów zgodny z przepisami „Ustawy żłobkowej” jest wciąż aktualny…