Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacy

Zobacz czy kurs Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacy jest wciąż aktualny…

Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) praktyczne warsztaty komputerowe.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Termin Szkolenia

13-14 czerwca 2012r. Kraków

05-06 lipca  2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
Program szkolenia przygotowany jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach PO IG, prowadzących kontrole powyższych p(…)

Zobacz czy kurs Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacy jest wciąż aktualny…

Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacy

Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) praktyczne warsztaty komputerowe.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 

Termin Szkolenia

02-03 kwietnia 2012r. Warszawa


Grupa docelowa:
Program szkolenia przygotowany jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność w projektach realizowanych w ramach PO IG, prowadzących kontrole powyższych projektów oraz pozostałych (…)

Zobacz czy kurs Certyfikowany Kurs Rozliczania i Kontroli Projektów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacy jest wciąż aktualny…